Bài tập các tính từ quan hệ đơn giản, so sánh và cấp bậc

Mã sản phẩm: 565900

Giá bán: 849,603 VNĐ

Tình trạng
 Còn hàng
Số lượng