Montessori Việt Nam

Montessori Việt Nam
 
Công ty TNHH Giáo Dục Montessori Vietnam (MVEC)  tư vấn giải pháp cho các  trường học, trung tâm đào tạo cũng như giáo viên và phụ huynh trong việc phát triển chuyên môn liên quan đến phương pháp giáo dục Montessori nhằm hỗ trợ sự phát triển tự nhiên của  trẻ từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. MVEC truyền đạt và quảng bá Phương pháp giáo dục trẻ sớm đến các bậc phụ huynh, trường học, trung tâm và cộng đồng để mọi người có thể thấy những lợi ích suốt đời mà phương pháp Montessori mang đến cho con họ.

MVEC  mong muốn nhiều trẻ em trong đa dạng các độ tuổi ở Việt Nam được trải nghiệm và thụ hưởng thành quả mà phương pháp Montessori mang lại, Montessori Vietnam mang trong mình tâm huyết của những nhà  giáo dục, quyết tâm cùng hợp tác với những cá nhân, tổ chức quan tâm đến phương pháp giáo dục Montessori vì mục tiêu phát triển bền vững và đưa phương pháp Montessori nhân rộng đến cộng đồng.

MVEC  liên kết,phối hợp để  đồng hành và tổ chức các khóa đào tạo giáo viên,trợ tá Montessori AMI,

Ngoài ra, chúng tôi tổ chức sự kiện về phương pháp Montessori như hội thảo, diễn đàn để kết nối giữa cộng đồng Montessori trong nước với cộng đồng Montessori quốc tế.