Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Montessori Vietnam Association có vai trò kết nối giữa những quản lý, giáo viên, nhân viên và những trường học Montessori. 

Liên hệ với Montessori Vietnam Association qua địa chỉ email: info@montessori.org.vn để biết thêm thông tin.

Quản lý chuyên môn Montessori

TRƯỜNG MẦM NON MONTESSORI CẦN TUYỂN QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN MONTESSORI.
Số lượng:
02.

Thông tin chi tiết tại: https://forms.gle/iqW3d41PP1J7QvAK9

Giáo viên Montessori

TRƯỜNG MẦM NON MONTESSORI CẦN TUYỂN GIÁO VIÊN MONTESSORI
Số lượng:
05.

Thông tin chi tiết tại: https://forms.gle/tkQLZBa5rHS3RX9J8

 

Giáo viên mầm non

TRƯỜNG MẦM NON MONTESSORI CẦN TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON. 
Số lượng:
05.

Thông tin chi tiết tại: https://forms.gle/66pVqWdaVSTmNX3q6

Nhân viên Y tế

TRƯỜNG MẦM NON MONTESSORI CẦN NHÂN VIÊN Y TẾ
Số lượng:
03.

Thông tin chi tiết tại:https://forms.gle/cWNpjYAmJVTJacTR8

Nhân viên cấp dưỡng/ Bếp

TRƯỜNG MẦM NON MONTESSORI CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG/ BẾP.

Số lượng: 05.

Chi tiết tại: https://forms.gle/RZEfW1prxn4NMAYP6

Nhân viên tư vấn

TRƯỜNG MẦM NON MONTESSORI CẦN TUYỂNNHÂN VIÊN VĂN PHÒNG.
Số lượng: 02. 

Thông tin chi tiết tại: https://forms.gle/NN9uD3XkgVhwSk9H7

Nhân viên kế toán

TRƯỜNG MẦM NON MONTESSORI CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Số lượng:
 03. 

Thông tin chi tiết tại: https://forms.gle/9WpJyoFbFT2ATwgq5

Nhân viên tạp vụ

TRƯỜNG MẦM NON MONTESSORI CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ
Số lượng:
 10. 

Thông tin chi tiết tại: https://forms.gle/K2jNXCmWDgr638N87

Nhân viên thiết kế

TRƯỜNG MẦM NON MONTESSORI CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ. 
Số lượng:
03. 

Thông tin chi tiết tại:https://forms.gle/5vNbvwve1ekDZVNM8

Bảo vệ trường mầm non

TRƯỜNG MẦM NON MONTESSORI CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
Số lượng:
 10. 

Thông tin chi tiết tại:https://forms.gle/w8uL3R38b4p3zmtZ7

0909.630.085