Chiêu sinh khóa học trợ tá Montessori 0-3 tuổi lần đầu tiên tại TP.HCM

Báo Thanh niên ngày 12/02/2020 về Chiêu sinh khóa học trợ tá Montessori 0-3 tuổi lần đầu tiên tại TP.HCM do Công ty TNHH Giáo dục Montessori Vietnam Association tổ chức và phối hợp với Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Hiệp hội Montessori Quốc tế (AMI), Trung tâm Đào tạo Montessori Đông Bắc Hoa Kỳ (MTCNE).

Báo Thanh niên ngày 12/02/2020 về Chiêu sinh khóa học trợ tá Montessori 0-3 tuổi lần đầu tiên tại TP.HCM do Công ty TNHH Giáo dục Montessori Vietnam Association tổ chức và phối hợp với Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Hiệp hội Montessori Quốc tế (AMI), Trung tâm Đào tạo Montessori Đông Bắc Hoa Kỳ (MTCNE).

Link: https://thanhnien.vn/giao-duc/chon-truong/chieu-sinh-khoa-hoc-tro-ta-montessori-0-3-tuoi-lan-dau-tien-tai-tphcm-1180871.html?fbclid=IwAR0sk-3PExzqXGw6KaJrf4Hm8QrvticV1fIspkN_zLiW_AbmoOCL2bptwo8&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30&gidzl=_dal1rTDe2JsRoW5LbAd9VXcB0HE2V4Xj39vLXe6eIFWEYa0IWIbBE1fBWaPLgGkvMmkMp2O3BaKLqMcAW

 

Bản tin khác:

0909.630.085