Montessori Việt Nam (MVA)

I. SỨ MỆNH

Montessori Vietnam (MVA) chia sẻ sứ mệnh của Hiệp hội Quốc tế Montessori (AMI) hoạt động để hỗ trợ sự phát triển tự nhiên của con người từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành nhằm hỗ trợ trẻ em trở thành những công dân tích cực vì một xã hội hòa bình.

Montessori Vietnam kết nối bền vững cho sự phát triển phương pháp giáo dục Montessori cho cộng đồng Montessori tại Việt Nam và quốc tế với những nội dung cụ thể, được thực hiện thường xuyên theo định kỳ hàng tháng.

  • Trung tâm kết nối cộng đồng Montessori, nơi chia sẻ chuyên môn của các chuyên gia trong và ngoài nước về phương pháp Montessori cho các giáo viên, trường học, phụ huynh học sinh, và những người quan tâm đến giáo dục. Bên cạnh đó, Montessori Việt Nam là nơi để cộng đồng Việt Nam tham quan các lớp học tiêu chuẩn AMI. 
  • Montessori Việt Nam phối hợp cùng tổ chức các chương trình đào tạo như hội thảo, khóa học ngắn hạn (Trợ tá Montessori), khóa dài hạn (Giáo viên Montessori độ tuổi 0-3 tuổi, độ tuổi 3-6 tuổi),…và các hội thảo, khóa học liên quan đến giáo dục trẻ em.
  • Montessori Việt Nam có vai trò kết nối giữa những quản lý, giáo viên, nhân viên nhu cầu làm việc tại môi trường Montessori và những trường học Montessori, những trung tâm Montessori và các tổ chức Montessori.
  • Phối hợp tổ chức, thiết lập các trang thiết bị và học cụ theo mô hình lớp học theo tiêu chuẩn Montessori quốc tế AMI cho các độ tuổi từ 0-3 tuổi và từ 3-6 tuổi,…

II. TẦM NHÌN

Chúng tôi tin rằng phương pháp Montessori sẽ được ứng dụng rộng rãi và tất cả trẻ em có nhiều trải nghiệm về phương pháp Montessori.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. CHIA SẺ - KẾT NỐI

Montessori Việt Nam luôn luôn đồng hành và kết nối với các cá nhân, tổ chức cộng đồng Montessori để cùng phát triển phương pháp Montessori. 

2. ĐOÀN KẾT - YÊU THƯƠNG

Montessori Việt Nam luôn hướng đến sự đoàn kết, yêu thương vì sự phát triển chung của giáo dục nói chung, giáo dục Montessori nói riêng.  

3. TÔN TRỌNG

- Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.

- Tôn trọng những giá trị nhân văn của cộng đồng.

0909.630.085