Đối tác
Đối tác

Đối tác

Montessori Việt Nam Association hợp tác với những đối tác trong nước và quốc tế để phối hợp và thực hiện các chương trình hội thảo, tư vấn và đào tạo về về phương pháp giáo dục Montessori.

  • Montessori Việt Nam Association kết nối với Hiệp hội Montessori AMI.
  • Montessori Việt Nam Association hợp tác với Trung tâm Đào tạo Montessori Đông Bắc Hoa Kỳ - Hiệp hội Montessori AMI.
  • Montessori Việt Nam Association hợp tác với Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn.
  • Montessori Việt Nam Association hợp tác với Công ty TNHH Nienhuis Việt Nam thiết kế và sản xuất nội thất, lắp đặt và cung cấp các trang thiết bị về phương pháp giáo dục Montessori cho các trường mầm non Montessori như: Tiny Flower Montessori, Rock Star Montessori …
  • Montessori Việt Nam Association hợp tác với tập đoàn Heutink làm đại diện đầu tiên tại Việt đưa học cụ Nienthuis Montessori để thiết lập các lớp Montessori tại Việt Nam, đưa ấn phẩm, tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu chuyên sâu tại Việt Nam.
0909.630.085