Đối tác quốc tế
Đối tác quốc tế

Đối tác quốc tế

Montessori Việt Nam hợp tác cùng các đối tác quốc tế gồm: Hiệp hội Montessori Quốc tế (Association Montessori Internationale – AMI), Trung tâm Đào tạo Montessori Đông Bắc Hoa Kỳ (MTCNE), Tập đoàn Heutink – Nhà sản xuất học cụ Montessori (Hà Lan).

Montessori Việt Nam cùng các đối tác quốc tế từng bước phát triển và kết hợp phương pháp Montessori cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Hiệp hội Montessori Quốc tế (AMI) do tiến sĩ, bác sĩ Maria Montessori thành lập năm 1929,  là tổ chức uy tín hàng đầu về giáo dục Montessori. AMI có vai trò điều phối với các chi nhánh và các tổ chức đối tác trên toàn cầu, triển khai điều hành và giám sát các chương trình đào tạo giáo viên và trợ giảng, các chương trình nghiên cứu và phát triển phương pháp Montessori trên thế giới. Từ năm 2014, Montessori Việt Nam đã kết nối và hợp tác với Hiệp hội Montessori quốc tế (AMI) tại Hà Lan.

Trung tâm đào tạo Montessori Đông Bắc Hoa Kỳ (MTCNE) là  trung tâm có chức năng đào tạo Phương pháp giáo dục Montessori được ủy quyền bởi AMI.  Montessori Việt Nam đã phối hợp với MTCNE để tổ chức các chương trình đào tạo trợ tá, đào tạo giáo viên, tọa đàm về Phương pháp Montessori tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Heutink – Nhà sản xuất học cụ Montessori (Hà Lan) là đơn vị sản xuất và cung cấp giáo cụ Montessori đạt chuẩn theo quy định của AMI. Năm 2014, Montessori Việt Nam đã hợp tác với Tập đoàn Heutink làm đại diện đầu tiên tại Việt Nam để đưa các giáo cụ Nienhuis Montessori, trang thiết bị nhằm thiết lập các lớp học Montessori theo tiêu chuẩn của AMI về Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu các tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu chuyên sâu về Phương pháp giáo dục Montessori tại Việt Nam.

 

0909.630.085