Đối tác đào tạo
Đối tác đào tạo

Đối tác đào tạo

Montessori Việt Nam hợp tác với Trung tâm Đào tạo Montessoti Đông Bắc Hoa Kỳ (MTCNE), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức các khóa đào tạo trợ tá, giáo viên Montessori tại Việt Nam.

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn các khóa đào tạo về phương pháp Montessori được tổ chức bởi Trung tâm Đào tạo quốc tế (CIE). 

Khóa đào tạo Trợ tá Montessori: Montessori Việt Nam hỗ trợ địa điểm quan sát, thực tập cho các học viên Khóa trợ tá Montessori do Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM tổ chức từ năm 2016. 

Khóa đào tạo giáo viên Montessori: Vào năm 2019, lần đầu tiên tại Việt Nam, Khóa đào tạo giáo viên Montessori (CASA 3-6) do AMI cấp chứng chỉ được phối hợp tổ chức bởi Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM), Trung tâm Đào tạo Montessoti Đông Bắc Hoa Kỳ (MTCNE) và Montessori Việt Nam. 

Việc hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức các khóa đào tạo phương pháp giáo dục Montessori đã góp phần quan trọng trong việc phát triển đội ngũ giáo viên, trợ tá đạt chuẩn quốc tế cho Việt Nam. 


 

0909.630.085