Dịch vụ việc làm
Dịch vụ việc làm

Dịch vụ việc làm

Montessori Vietnam Association có vai trò kết nối giữa những giáo viên Montessori có nhu cầu tìm việc làm ở môi trường Montessori. Song song đó, những trường học Montessori có nhu cầu tuyển dụng các vị trí giáo viên, quản lý có chuyên môn về phương pháp Montessori. Công tác tuyển dụng nhân sự  là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của trường Montessori. Montessori Vietnam Association hỗ trợ cho các trường học chương trình tuyển dụng các vị trí  nhân sự toàn diện. Montessori Vietnam Association có nhiều kênh thông tin liên lạc và kết nối giữa giáo viên Montessori trong nước và quốc tế để giúp xác định vị trí ứng cử viên phù hợp.

  • Tư vấn quy trình tuyển dụng nhân sự.
  • Tư vấn hỗ trợ soạn thảo thông tin tuyển dụng nhân sự.
  • Tư vấn tìm kiếm ứng viên Montessori phù hợp.
  • Tư vấn tiêu chí lựa chọn và câu hỏi
  • Tư vấn cách lựa chọn ứng viên
  • Tư vấn hỗ trợ lựa chọn ứng viên
  • Tư vấn  vị trí quảng bá  đến cộng đồng Montessori trong nước và quốc tế.
  • Xác định tham chiếu văn Bằng Montessori.
  • Tham dự các cuộc phỏng vấn (nếu có)

Dịch vụ này có sẵn dành cho các trường và trung tâm

Liên hệ với Montessori Vietnam Association qua địa chỉ email: info@montessori .org.vn để biết thông tin về dịch vụ tư vấn.

0909.630.085