Dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn

Montessori Vietnam Association cung cấp dịch vụ tư vấn cho các trường và trung tâm Montessori về nhiều chủ đề và những vấn đề khác nhau. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi cung cấp những lời khuyên hỗ trợ bằng cách sử dụng mô hình thực hành thực tế để nâng cao hiệu quả, chất lượng về phương pháp Montessori.

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Montessori Vietnam Association hỗ trợ cho các trường học Montessori dịch vụ tư vấn quản lý giáo dục Montessori trong chương trình áp dụng phương pháp Montessori bao gồm:

  • Tư vấn thiết kế…
  • Tư vấn thiết lập chương trình áp dụng phương pháp Montessori.
  • Tư vấn phát triển đội ngũ nhân sự
  • Tư vấn quy trình đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.
  • Quản lý hoạt động

LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Montessori Vietnam Association cung cấp dịch vụ tư vấn hoạch định chiến lược bao gồm các chủ đề như lập kế hoạch dựa trên giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm nhìn để phát triển phương pháp Montessori một cách bền vững và đúng quy chuẩn.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG MONTESSORI

Montessori Vietnam Association tư vấn vai trò và trách nhiệm chính của hội đồng trường Montessori và chia sẻ các kinh nghiệm quản lý hiệu quả.

TƯ VẤN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

Montessori Vietnam Association có sẵn các dịch vụ tư vấn khác bao gồm tư vấn đánh giá nhân sự, cố vấn về  cách thức áp dụng phương pháp Montessori, tổ chức các chuyến khảo sát của chuyên gia tư vấn bao gồm quan sát chi tiết, phân tích các khía cạnh về hoạt động khi làm việc với ban điều hành và nhân sự chủ chốt .

Liên hệ với Montessori Vietnam Association qua địa chỉ email:

info@montessori .org.vn để biết thông tin về dịch vụ tư vấn.

0909.630.085