Đối tác Montessori
Đối tác Montessori

Đối tác Montessori

Montessori Việt Nam Association hợp tác với những đối tác trong nước và quốc tế để phối hợp và thực hiện các chương trình về đào tạo, tư vấn, lắp đặt và các trang thiết bị về phương pháp giáo dục Montessori:

  • Montessori Việt Nam Association kết nối với Hiệp hội Montessori AMI.
  • Montessori Việt Nam Association hợp tác với Trung tâm Đào tạo Montessori Đông Bắc Hoa Kỳ.
  • Montessori Việt Nam Association hợp tác với Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn.
  • Montessori Việt Nam Association là đơn vị thiết kế và sản xuất nội thất lắp đặt cho các trường mầm non Montessori như: Tiny Flower Montessori, Rock Star Montessori …
  • Montessori Việt Nam Association là đại diện đầu tiên tại Việt Nam là tập đoàn Heutink sản xuất học cụ Nienthuis Montessori.
0909.630.085